Begrafenisauto
Vervoer voor bijzondere gelegenheden was in het begin altijd een lastig punt. In oktober 1972 moest er pionierhout gehaald worden. Dat werd gedaan in een begrafenisauto van de fam Hoek

Jaapklusjes
Bij elke verhuizing was er heel veel te doen. Het was gebruikelijk dat je geen opkomst kon beginnen zonder een z.g. “Jaapklusje” gedaan te hebben. Bijvoorbeeld een stapel tegels verplaatsen of hout opruimen.

Na een aantal jaren, toen de Jaapklusjes lang zo vaak niet meer voorkwamen, kwam er een zoontje van een oud-lid en oud-leider Frans Droogers en vroeg: “Bent u Jaap? O maar ik ga geen Jaapklusjes doen hoor!”

waterpas van Jaap

Vijf jaar lang was de houten privéwaterpas van Jaap spoorloos. Toen we naar de Antoniahoeve verhuisden mocht er zoveel mogelijk hout worden meegenomen uit de Minkemaboerderij. En daar kwam Jaap’s  waterpas tevoorschijn en had al die tijd als afdichtingslat gefungeerd in één van de patrouillehoeken.

Boerderijdieren

Middellandhoeve:
Jaap, die als laborant werkte aan de Universiteit in Utrecht nam geregeld afgedankte proefdieren mee. Deze vonden een warm thuis op de Middellandhoeve.

Met de konijnen was veel trammelant: bij het Computercentrum (Later Fortis en ING) ging elke keer het alarm af omdat de konijnen door de straling van de beveiliging heen braken.

Legendarisch was het schaap Bertus. Grootgebracht als leb-lammetje werd Bertus alras een uit de kluiten gewassen schaap of beter nog een ram (met ballen die tot op de grond hingen). De leden vonden het een sport om Bertus uit te dagen voor een soort stierengevecht. Hierdoor werd Bertus was overactief.

De Goeij die een boerenbedrijf had naast de Middellandhoeve, stond eens de sloot schoon te maken, en Bertus kopte hem er zo in.

Er was een hekje gezet en aan alle leden was uitdrukkelijk kenbaar gemaakt het hek niet open te laten staan vanwege Bertus. Op een dag komt er een veekoopman die T. de Goeij wilde spreken. Hij rijdt naar binnen, Bertus neemt een aanloop en ramt de wagen. BOF!!! 400 gulden schade.

De peren in de hoogstambomen waar Bertus leefde waren buiten bereik voor de leden. Hier had Hans van Dijk een subliem plan op bedacht. Hij zou voor Bertus uit rennen zodat het arme schaap BOF!!! tegen boom zou knallen en de peren vanzelf naar beneden zouden komen. Bertus werd echter zo kwaad op Hans dat hij hem vastgezet heeft tegen de muur.

Later kwamen er twee schapen bij, Blackie en Blondie. Zij ontsnapten geregeld en moesten dan opgehaald worden bij de FNV kantoor. Op een dag stonden ze voor de ingang van het ziekenhuis. Politie er bij, want niemand kon er meer in of uit. De schapen durfden niet over de roterende vloermat en bleven voor de deur staan. Die ging open – dicht – open – dicht – open….

Ook de geiten konden er wat van en zijn eens dóór de automatische deuren bij FNV bouw gewandeld om daar de bloembakken leeg te eten.  Tijdens een vakantie van Jaap en Brannie hebben de geiten op de stationstraverse gestaan. Jaap en Brannie lazen dit achteraf in de krant.

Er waren toen ook al kippen. Krielkippen, hoe we daar aan kwamen is niet precies bekend, waarschijnlijk gewoon gedropt door mensen.

Antoniahoeve

Al vanaf het prille begin in 1991 is de Antioniahoeve het thuis geweest van kippen. Deze werden zoveel als mogelijk aan hun lot overgelaten.

1997 Kees kip, voorzitter van de kippen-hooligans: chick chicken. 1997 verslag over de dieren op de boerderij