Back to Top

Category Archives: speciale kampen

1985 gezamenlijk kamp met de Engelsen in Drunen

Gezamenlijk kamp 20-27 juli Fellenoord Drunen met de verkennersgroepen en de drie groepen uit Ilkeston Engeland.

Uit Woerden: Dinsdag, woensdag en donderdag troep. Uit Ilkeston 4th, 8th & 21st.  Totaal 70 verkenners.

Aankondigingsartikel in de ScoutKoerier:1985 aankondiging gezamelijk zomerkamp met Engelsen

1985 verzekenners zomerkamp drunen voorbereiding

De bij Scowo zo geliefde Grietjes/Wampies blijken hun herkomst te vinden in Engeland. In Ilkeston werden ze “jamsinkers” genoemd. De seniorenverkenners hadden iets uitgevreten en kregen voor straf geen jamsinkers. Maar weggooien is zonde, dus “Bep de Bok*”  vrat ze allemaal op. Brannie heeft ze nooit meer willen eten daarna. Over eten gesproken: Doperwten met “tandpasta”, ’s morgens vroeg gebakken haring wat iemand speciaal op de brommer was wezen halen.

*Bep de Bok was indertijd bekend als de wederhelft van André van Duin in het echtpaar “De Bok”. Om ongemerkt over haar te kunnen roddelen hadden wij één van de Engelse leiding, degene die alles regelde, deze bijnaam gegeven.

Verslagen van het zomerkamp:

1985 scouts summercamp drunen Englisch version

1985 verkenners verslag zomerkamp drunnen met de Engelsen

Kamp Drunen 1973

Na het zomerkamp van de verkenners in Engeland in 1972 was het in 1973 de beurt aan de Engelsen om naar Nederland te komen. Ondertussen hadden we in Nederland ook een groep Zeeverkenners. Besloten is om dit kamp gezamenlijk te houden.

De locatie van het kamp was de Drunense Duinen.

Boekje kamp Drunen 1973

Een aantal oudere verkenners die in 1972 ook aanwezig waren vormde een soort van serviceteam. Deze ‘patrouille’ kreeg de naam ‘Barbarella’. Deze naam kwam toevallig overeen met de naam van een café in Drunen.

Ton H. was stout geweest en mocht niet meedoen aan een spel. Hij moest houthakken en hakte zo recht in zijn been.

Ook Stefan W. (zeeverkenner) had straf. Hij had gevloekt en moest kuilen dichten op een van de paden. We stonden in een kring en Stefan riep uit de grond van zijn hart: GVD wat een K**klus! Stefan kon meteen weer verder gaan met kuilen dichten.

Er was een koek en zopie tent ingericht. In heel Drunen was geen koek meer te koop elke supermarkt en bakkerij was leeggekocht!

Bier in de duinen: een 3 tal PL’s hadden een paar biertjes op een geheimen plek in de duinen begraven. Toen ze na het drinken van één blikje met z’n drieën op het kamp terugkwamen werden ze ‘betrapt’ door Theo Pu. Die rook dat er gedronken was. Aangezien de reactie van Theo op de lachspieren werkte stonden de PL’s te ‘waggelen’. Theo ging helemaal door het lint omdat er drie stomdronken PL’s voor hem stonden. Vanaf dat moment werd er door de leiding jacht gemaakt naar een (steeds groter wordende) biervoorraad in de duinen. Op elke plek waar de PL’s gezeten hadden verscheen even later leiding met spaden om de ‘bierkelder’ uit te graven.

zomerkamp Engeland 1972

We gaan op kamp in Engeland.

In 1970 hebben de verkenners deel genomen aan de Jamborette in Amersfoort.Dit is zo goed bevallen dat in 1971 al snel het idee in uitvoering werd gebracht om naar het buitenland te gaan. De keuze viel op Engeland. Er werd een oproep geplaatst in het Engelse scoutingblad waar een aantal reacties op kwamen.

Geld inzamelen
Om de kosten enigszins te drukken werden er tal van acties opgezet. In de Woerdense Courant van 18 november 1971 verscheen een kort artikel waarin werd aangekondigd dat de verkenners tal van klusjes gaan doen om geld in te zamelen.
1971 woerdense courant 18 november
De acties waren een groot succes waardoor de kosten van het kamp ‘beperkt’ konden blijven tot 76,50 gulden per persoon.

Het kamp
Het kamp werd gehouden in Walesby forest.
Boekje kamp Engeland 1972

Hospitality week

Bezoek aan de burgenmeester
Een van de programma punten die week was een bezoek aan het stadhuis en de Burgemeester van Ilkeston Mr Wells. Voor die gelegenheid had de leiding een geschenk meegenomen namens de gemeenteraad van Woerden. Een Delfsblauw bord een een map met historische pentekeningen. Over dit bezoek is ook een artikel geschreven in de Woerdense Courant: 1972 woerdense courant 24 augustus