Luciferactie
Op 16 juni 1966 wordt het eerst doosje lucifers aan burgemeester Ter Haar Romeny aangeboden door de verkenner Gert Ribbink en welp Bert Degenaar. Interessant detail: de Akele die mee was kreeg in de raadszaal een bloedneus.
1966 woerdense courant 17 juni

Fancy Fair
In 1968 is op 19 en 20 april een Fancy Fair gehouden in de ‘Kluis’. De opbrengst was f 1045,83.

In 1969 organiseerde de groep op vrijdag 11 en zaterdag 12 april weer een Fancy Fair in De Kluis aan de Voorstraat.
1969 woerdense courant 10 april

Kerstactie
De eerste Kerstactie was in december 1966. De stukjes werden verkocht in de smederij van Verheul in Barwoutswaarden (Arie Verheul was op dat moment leider bij de verkenners). De actie was eigenlijk gestart met als doel ze te schenken aan het bejaardenhuis en ziekenhuis. Maar ze waren zo mooi dat er besloten werd ze te verkopen.

De Kerststukjes (voor f 2,- en f 3,-) werden met de hand gemaakt en hiervoor was een soort van productielijn opgezet. Het begon met een ‘plakje’ boom waar een aantal spijkers in werden geslagen. Op twee spijkers werd een klodder gips gedaan waarna er twee kaarsen ingezet werden. Op de andere spijker kwam een dennenappel. Daarna werden er dennentakken op geniet en nog wat kleine Kerstdecoratie.

De plantsoenendienst van Woerden stelde bakfietsen beschikbaar. De plantsoenendienst was destijds gevestigd in Berdius waar nu Babylon is. Je moest dus als je de stad in wilde over de Parijsebrug. Toen in 1969 iemand op de brug de macht over de bakfiets kwijt raakte en een auto ramde was dat tevens het einde van het gebruik.

In de Woerdense Courant van 18 december wordt uitvoerig stilgestaan bij de Kerstactie van de groep.
1969 woerdense courant 18 december

Kerstactie 1985
In 1985 was het blijkbaar tijd om de Kerststukjes niet alleen op een andere manier te maken maar ook om de verkoopmethode aan te passen. Wat precies staat in een leuk artikel van de hand van Paul Kiesel dat in de ScoutKoerier verscheen. Dat Paul iets met Kerstbomen heeft blijkt wel uit de gedetailleerde uitleg over de verschillende soorten dennentakken.
1985 grappig verslag kerstactie

Kerstactie 1986
De Kerstactie in 1986 heeft 1500 gulden opgebracht. Hoewel een mooi bedrag is dit, zeker gezien het werk, een middelmatige opbrengst.

Kerstactie 1987: opbrengst f2.400

De Kerstactie 1988 heeft f 1.480,- opgeleverd. Maar door de slechte opkomst van de leden tijdens de verkoop zijn er 300 kerststukjes niet verkocht.

Heitje voor een karweitje

In april 1970 doet de groep mee aan de actie ‘Heitje voor een karweitje’. Een ‘heitje’ is een kwartje (1/4 gulden). Het was de bedoeling dat je voor mensen een klusje deed (maakte niet uit wat) en je daarvoor geld kreeg. De mensen mochten zelf bepalen hoeveel ze gaven. Er waren mensen die deze actie wel heel letterlijk namen. Ze gaven je een kwartje nadat je hun hele tuin had omgespit. De actie werd dus al snel omgedoopt in ‘een knaak voor een zaak’. Een knaak is een rijksdaalder (2,5 gulden).
1970 woerdense courant 2 april

Oliebollenverkoop
Vrijdag 14 september 1973 oliebollenverkoop in de Voorstraat

Fancy fair
Zaterdag 15 september 1973 mini fancy fair en tentenshow op het exercitieterein

Sint Nicolaas
Op 2 december 1976 stond er een advertentie in de Woerdense Courant ‘Albert Schweitzer groep laat St Nicolaas graag bij u komen’. In eerste instantie was Jaap de Sint en wat oudere verkenners of leiding de Pieten.

Jantje Beton
1984: opbrengst f 718,25
1985: opbrengst  f 2.366
1986: opbrengst f 1.971
1987: opbrengst f 1.680,55

Stroopwafel actie
1985 okt opbrengt  f 924