1971 krantenfoto boerderij Houttuin Sluipwijk n 1971

Houttuinlaan 1967 – 1976

Vanaf 1967 konden zowel de welpen als verkenners terecht op zolder van de boerderij Houttuin-Sluipwijk aan de Linschotenweg. Je moest met een trap omhoog waarbij je een luik open moest doen. Was iedereen boven dan moest het luik dicht om te zorgen dan niemand naar beneden kukelde.

De rest van het gebouw werd gebruikt voor door de jongeresociëteit de ‘Pluut’.

Deze boerderij moest wel eerst opgeknapt worden. Een van de dingen die gedaan is zijn een groot aantal muurschilderingen gemaakt op onder andere de deel. Hier hebben ook jonge leden van de groep aan meegewerkt onder de leiding van de Woerdense kunstenaar Jan Vermaat. Deze heeft in de boerderij een atelier. Over de werkzaamheden en jongens die meegeholpen hebben aan deze muurschilderingen wordt uitvoering verslag gedaan in de Woerdense Courant van 20 juli 1967.
Ook wordt er in dit artikel melding gemaakt van een financiële schenking van een particulier van 100 gulden als bijdrage in de verbouwing.
1967 woerdense courant 20 juli

Vraag: heeft iemand nog foto’s van de muurschilderingen?

Opening
1967 woerdense courant 5 oktober

Op zaterdag 14 oktober om 14.00 uur is het ons eerste echte clubhuis officiële opening door burgemeester B.H.G ter Haar Romeny. Dat werd gedaan door met een bijl een touw door te hakken waarna een bord met de naam Albert Schweitzergroep naar beneden kwam. Vanuit het district Utrecht was de heer Van der Veen gekomen die de groep een portret van Baden Powell gaf.
Maar dat wil nog niet zeggen dat de wachtlijst voor de welpen hiermee is opgelost. De welpen hebben 37 leden maar pas als er meer leiding is kan de groep gesplitst worden.
14 oktober 1967 opening clubhuis Houtuin Sluipwijk

Open huis
Een jeugdsociëteit en een padvindersgroep in één gebouw zorgt voor de nodige ‘levendigheid’ in de buurt. Wat teveel blijkbaar. Daarom  werd op 12 maart een ‘open huis’ gehouden voor de buurtbewoners (en de Politie). In het artikel dat een week later in de Woerdense Courant verscheen wordt niet alleen deze avond beschreven. Ook wordt melding gemaakt over dat wij als groep geen gebruik meer kunnen maken van de gemeenschappelijke keuken. Die ruimte is namelijk een kantoor geworden.
1970 woerdense courant 19 maart

Geen huur betalen?
Geld is en blijft een heikel punt binnen de groep. Dat ontgaat een aantal Gemeentenraadsleden ook niet. Er wordt zelfs gepleit om geen huur te heffen voor het gebruik van de zolder van Houttuin Sluipwijk. Lees hierover een uitvoerig verslag in de Woerdense Courant van 2 april 1970.
1970 woerdense courant 2 april pag 2

Een echt clubhuis
In zomer 1972 kregen we het gehele gebouw toen de jeugdsoos ‘de Pluut’ vertrok. Er moest wel flink verbouwd worden om het geschikt te maken voor de verschillende groepsonderdelen. Het enige wat lange tijd intakt is gebleven is de grote bar op de deel. Deze ruimte werd o.a. gebruikt voor de verhuur.

De welpen bleven op de zolder. De verkenners kregen de deel en de net opgerichte zeeverkenners het voorhuis (ook wel bekend als het ‘Praatcafe’ en de ‘Theetuin’.

Vanaf het moment dat wij het hele gebouw kregen brak ook een onzekere periode aan omdat er binnen de Gemeenteraad discussie was over de bestemming voor deze boerderij. Het was dus lastig om investeringen te doen. De gemeente wilde hier geen geld in stoppen en de groep had ook geen grote financiële middelen.

Opties nieuwe locaties
In 1973 werd hier regelmatig in de Gemeenteraad over gesproken. Verschillende opties kwamen aan de orde zoals de zolder van het Arsenaal of het Pensionaat aan de haven. De groep zelf had ook z’n voorkeur.
De groep heeft zelf een verzoek gedaan of wij niet naar de Brediushoeve konden verhuizen.
1971 woerdense courant 25 februari

Opknapbeurt 
Hoewel het niet zeker is hoelang we nog in het clubhuis kunnen blijven wordt er eind 1973 toch besloten om de boerderij een flinke opknapbeurt te geven. 1973 woerdense courant 18 oktober

Het Arsenaal is van de baan. 1973 woerdense courant 13 december

Een ‘overdenking’ van de boerderij 1973 dec de Boerderij Houttuin Sluipwijk

We gaan verhuizen
In mei 1975 werd er in de Gemeenteraad gesproken over alternatieven. De bezwaren tegen het nog langer verhuren van de boerderij worden groter. Dit kan je onder ander opmaken uit het artikel in de Woerdense Courant van 15 mei waarin verlag hierover gedaan wordt: 1975-woerdense-courant-15-mei

Een optie was om scouting onder te brengen in een van de houten verenigingsgebouwen aan de Singel. Ook is met de groep gesproken over de boerderij Kromwijk 3 (waar nu het sportcomplex Waardsedijk is). Dit is echter door de het bestuur afgewezen omdat de ligging daarvan zeer ongunstig is voor de Zeeverkennersboten. Voor september moet er duidelijkheid zijn.

In november 1975 was er nog steeds geen beslissing over wat er met Houttuin Sluipwijk moet gebeuren. Wel zijn er verschillende gegadigden met plannen gekomen voor het terrein waaronder een bowlingbaan of restaurant.
1975-woerdense-courant-20-november