Er zijn verschillende commissies. Hier kan je aangegeven:
• Welke dat zijn
• Waarom deze zijn opgericht en wanneer
• Wie er zitting in hebben
• Activiteiten, verslagen of bijzonderheden

Smoelenboek: in 1996 is een SK special gemaakt met daarin alle leiding en staf van dat moment: 1996 -1997 Smoelenboek leiding en staf

Bouwcommissie / gebouwenbeheer
1987: o.a. Theo S, Jeroen V en Nico S

1992: Ad B. Ritsaert (terreinbeheerder),

1992 Huishoudelijk regelement-gecomprimeerd

1993: Chris, Ad, Marcha, Nico

1994: Chris, Ad, Marcha

1995: Ad, Chris, Dave Lex, Wouter, Ritsaert, Willemijn

1996
algemeenbeheerder: Ad Borsboom (tevens corvee coördinator)
secretaris: Risaerd Snijder (tevens sleutelbeheerder)
Beheerder hoofdgebouw: Willemijn Jongens
Beheerder bijgebouwen: Martijn Koelink
Technische installaties: Chris de Geest en Henri Steenbergen
Beheerder van werf / bartuin / grind en parkeerplaats: Erik Ligteringen (tevens groenbeheerder waarbij hij geholpen wordt door Firsco Drogenbroek en Koen Grob)
Jungelbeheerder: Dave Kortekaas samen met Chiel Borsboom en Willem van Muijen
Machines etc: Paul Pennewaard

1997: Chiel Borsboom, Chris de Geest, Dave Kortekaas, Edwin Schröder, Erik Ligteringen, Friso van Drogenbroek, Hans Keizer, Henri Steenbergen, Koen Grob, Paul Pennewaard, Ritsaert Snijder, Sieber Keizer, Willemijn Jongens, Willem van Muyen, Ad Borsboom

1998

1998 Organisatie van de Beheergroep

2005

Teamleider: Ad

Huismeester/sleutelbeheer: Chris

Huismeester / ruimtelijk: Edwin

Coördinator boten / botenloods: Martin

Coördinator terrein: Thijs

Coördinator Jungel: Jan

Verder: Tijmen, Bas en Leon.

2006

Chirs de Geest, Edwin Schreuder, Leon Schenk, Manus Kempen, Tijmen van den Boogaard, Jan Keuning, Bas Ettema, Thijs Bouwman, Ad Borsboom, Johan Smoorenburg, Koen Bouwman, Rob Bouwman, Theo van Meerendonk

2007

Beheerders, Rob, Koen, Chris, Leon, Bas, Manus, Edwin, Ad, Thijmen, Thijs, Johan, Jan, Theo

2008

2008 Functiebeschrijving beheer

2009

Voorzitter/secretaris: Tijmen

Penningmeester: Ad

Materiaalmeester: Chris

Coördinator terrein: Jan

Coördinator gebouw: Thijs

Coördinator installatie: Leon

Coördinator veiligheid: Bas

Coördinator facilitair: Manus en Ferry

Verder
Johan > maaier

Koen > timmerman

Rob > elektra

Jules > assistent Jan

Dec 2009

Er is een taakomschrijving gemaakt ahv de organisatiestructuur van de groep.

2010

Tijmen, Bas, Manus, Jan, Johan, Thijs, Ad, Leon, Ferry

Verhuur

1992 Lex Vroemen
1996 Lex Vroemen

Werkplaatsbeheer
1996 Pete Green samen met Martin van der Busse

Botenbeheer

1992 Bert Haanappel

1996 Erik Ligteringen

Materiaalbeheer
1985 Jaap Droogers en Jaap Landman

1992 André Schouten
1996 Theo Schalkwijk geholpen door Jaap Landman en Bart van Veenendaal

Barcommissie
1987: penningmeester Arjan E
1996: Barbeheerder: Jules van Baardwijk

Scoutkoerier redactie

1976 –   G. Smits en Jeroen Witmond
1984 – 1989: Joke van Aarst, Willy Hoogendoorn
1990 Joke, Willy en Helmy Borsboom, Marco Beckers
1991 Joke, Ritseart (verslaglegging), Dave, Marcha (illustraties), Marco Beckers

1992: Marcha, Marjolein Roerhorst en Frank Tebbe, Marco Beckers

1996: Frank Tebbe, Marcha Vandenberg, Dave Kortekaas, Peter Roerhorst, Marco Bekkers en Jochem van Viegen

1997: Frank Tebbe, Marcha Vandenberg, illustraties Dave en Marcha,

2006-2009: @Scowoord: Jolanda Goes, Peter Roerhorst, Jaap van der Herberg, Jan-Pieter van den Heuvel, Gwyneth Ouwehand, Sigrid Wammes en Leonie Doorduin.

Overvliegcommissie

OAT (Opkomst Activiteiten Team)