Zaterdag 23 maart 1991 wordt ter gelegenheid van het 25 jarige jubileum een ‘spellencircuit gehouden op het exercitieterrein. Verder kon de jeugd pannenkoeken bakken en zeilen hijsen (bij de zeeverkenners). ’s Avonds een gezamenlijke maaltijd op de boerderij.

Over dit lustrum is uitvoerig verslag gedaan in de verschillende kranten.

1991 woerdense courant 28 maart

1991-Rijn-en-Gouwe-maart

Het feest voor de groep zelf is op 5 oktober (in combinatie met de opening van de nieuwe boerderij).

Daar zijn ruim 300 leden en oud-leden op af gekomen.

10 oktober 1991 Woerdense Courant 25 jarige reunie

Het 25 jarige jubileumboekje
Voor dit jubileum is een apart boekje gemaakt met daarin verhalen van oud leden en leiding.
25 jarig jubileum boekje