In 1990 valt de keuze voor een nieuw clubhuis op de Antoniahoeve aan de Kromwijkerdijk.

Een boerderij die op dat moment in bezig is van J.M. de Goey. In augustus 1990 gaat het bestuur van de groep akkoord met dit alternatief. Hoewel het qua accommodatie uitstekend is (als deze boerderij verbouwd is), is er toch wat twijfels over de ligging. De huidige locatie ligt erg centraal en goed vanuit alle wijken te bereiken. De Antoniahoeve ligt een stuk verder van de woonwijken.

Maar nu er een akkoord is wil dat nog niet zeggen dat we meteen kunnen gaan pakken.

Er hangt namelijk een aardig prijskaartje aan. De totale kosten voor de gemeente komen op zo’n 1,1 miljoen gulden. Ongeveer 450.000 voor de aanschaf en ruim 650.000 voor de verbouwing. 1990-woerdense-courant-2-augustus

We hebben een nieuw clubhuis
Begin november 1990 wordt de knoop doorgehakt en besluit de gemeente de boerderij te kopen.
1990-woerdense-courant-8-november

Vanaf dat moment is het aanpoten. Hoewel de gemeente de boerderij gekocht heeft moeten we wel zelf een hoop verbouwen. Eén manier om de aan extra inkomsten te komen is door de verkoop van een Culinaire Gids: ‘Rondje Spijsvertier’. Een boekje met tal van coupons om met korting te gaan eten. De verkoop van dit boekje zou de groep zo’n 4000 gulden opleveren. Een uitvoerig verslag over dit boekje en de verbouwing is te lezen in een artikel in de Woerdense Courant van 8 mei 1991.8 mei 1991 verbouwing Antoniahoeve

1991, zaterdag 20 juli in de vroege ochtend brand  een container en hooiberg af waar we veel bouwmateriaal hadden opgeslagen voor de verbouwing van de Antoniahoeve. De schade is ongeveer 15.000 gulden.
1991 woerdense courant 25 juli

26 juni 1991 concept huurcontract Kromwijkerdijk

1991 huurovereenkomst kromwijkerdijk

Op 5 september 1992 wordt het nieuwe clubhuis officieel geopend door wethouder mevr Landder-Riemersma. De vijfde behuizing in 25 jaar. In eerste instantie was burgemeester Van Zwieten maar die was op het laatste moment verhinderd.

In de Woerdense Courant van 3 september wordt een korte beschouwing gegeven van de afgelopen 25 jaar en vorige clubhuizen. 1992-woerdense-courant-3-september

Scout Koerier: knip en plak boerderij: 1992 de knip en plak boerderij

Opening

Het openingsfeest speelt zich af in een grote tent op het parkeerterrein. Het thema voor deze opening is ‘Vuur door de tijd heen’. De openingshandeling was het aansteken van een kampvuur. Het lukt de wethoudster zelfs om mee één lucifer het kampvuur aan te steken. Daarna werd in de vorm van een toneelstuk door de verschillende onderdelen vertolkt. Van de prehistorie waarbij de landverkenners als Neanderthalers ‘vermomd’ waren tot aan Romeinen door de welpen. De zeeverkenners het stoomtijdperk en de Esta’s het afsloten met het ontsteken van een vuur in de kampvuurkuil. Hierover wordt uitvoerig verslag gedaan in de Woerdense Courant van 10 september. In dit artikel spreekt Jaap Landman de hoop uit hier voor langere tijd te kunnen blijven zitten. Met de gemeente is een huurcontract gesloten voor 30 jaar. Ook wordt in dit artikel de ‘Jungle’ genoemd en schets Ad Bosboom de hoeveelheid werk die nog gedaan met worden. 1992-woerdense-courant-10-september

In april 1993 wordt de Jungle aangelegd.15 april 1993 aanleg jungle

Openhuis
Op zaterdag 25 maart 1995 wordt er een openhuis gehouden onder andere om nieuwe leiding te werven. Helaas is de animo hiervoor niet zo heel groot. 1995 woerdense courant 30 maart