Geschiedenis van scouting in Woerden
(o.a. gebaseerd op artikel van Paul Kwakkenbos en Hans Wolf ter gelegenheid van het 15 jarig jubileum in 1981. Zie ook <link naar 15 jarig jubileum pagina http://geschiedenis.scowo.nl/?p=974

Kardinaal de Jong groep
Dit was een rooms-katholieke verkennersgroep die geleid werd door een aalmoezenier. Deze groep kwam samen in het patronaat (een gebouw aan het kerkplein voor de kazerne). Deze groep is in 1951 gestopt.

Folke Bernadottestam
Deze stam had een open karakter en dus geen onderdeel van een geloofsgroep. De groep bestond uit verkenners en voortrekkers. Zij kwamen bijeen op de zolder van familie Markowits aan de Torenwal. Deze groep werd in 1955 opgeheven bij gebrek aan belangstelling.

Karel Doormangroep
De Albert Schweitzergroep is niet de eerste scoutinggroep in Woerden. Direct na de oorlog in september 1945 wordt de Karel Doormangroep opgericht. Hoewel het dragen van uniformen in die tijd wat gevoelig lag (een vergelijk met de Hitlerjugend was snel gemaakt) werden die toch gedragen. Na verloop van tijd had de groep zes nesten van elk 8 gidsen (meisjes) en 28 verkenners in 4 patrouilles. Mevrouw van Eijken had de leiding over de gidsen, de heer Bodegraven over de verkenners.
Ook toen was huisvesting een probleem. Omdat mevrouw van Eijken lerares was op de openbare school konden ze daar op zaterdagmiddag terecht. Na enige tijd zijn ze naar het kruidhuisje aan de Singel gegaan maar omdat dat te klein was al snel naar een zolder van een schuur in de Rijnstraat verhuisd. In 1949 kregen de groep een nieuwe clubhuis aan de ’s Gravensloot. Lees hier meer over in het Woerdense Courant artikel  21 oktober 1949 WC

Deze groep werd in 1959 opgeheven toen mevr van Eijken Woerden verliet.

Bijzonder: naar aanleiding van een artikel in de Woerdense krant over de 50 reünie heeft een oud lid van de Karel Doormangroep ons de volgende mail gestuurd.

Waarde leiding,
Ik ben in mijn foto archief gedoken en daar nog wat foto’s gevonden die uiteraard niet de kwaliteit hebben waar we nu aan gewend zijn.
Ik heb 5 jaar bij de Karel Doorman groep actief geweest en dat was van 1945- 1950 daarna ben ik voor mijn studie naar Vlissingen gegaan en daarna de wijde wereld in.
Al die locaties die genoemd waar de groep werd gerund weet ik nog wel en daarbij is de Infirmerie het meest in de herinnering gebleven een imposant gebouw was dat.
De vlag op een van de foto’s is nog gemaakt door mijn zussen waarbij de licht geel en bruin de boventoon voeren.
In de zomer maanden gingen we vaak op de fiets naar Zeist om daar het weekend te kamperen.
Als detail als je lid wilde worden moest je gekeurd worden in Gouda of je gezond van lijf en leden was, vooral op TBC.
We zijn gestart in de open lucht op de Oostlaan waar nu het beeld staat van Arie van Vliet de wielrenner. Een vlaggenstok was er nog niet dus klom ik in een boom om de vlaggenlijn om een tak te gooien en de vlag zonder katrol op te hijsen.
De foto’s zijn niet genomen met een Leica maar een Agfa clack gespaard met de p[unten bij de klokzeep.
Met vriendelijke groet,
Jillis van Duuren
Bij zijn mail zaten ook een groot aantal foto’s: Karel Doorman groep

De Albert Scheitzergroep
Mevr van Eijken (Mien of ook wel Tante Mien genoemd) was sinds 1965 weer terug en Woerden en wilde samen met mevr Alie van Doorn en nog wat anderen zoals Anne de Goerderen, Mevr Loes Budelman de heren Koch en van Luijken (of Luyck, een majoor bij de Luchtmacht?) weer een padvindersgroep oprichten.

Jaap en Brannie
Brannie zat in Nijkerk bij de padvinderij. Toen ze verkering kreeg met Jaap, heeft ze hem overgehaald ook lid te worden. De NPV hoorde dat het echtpaar verhuisde naar Linschoten en heeft aan hun gevraagd contact op te nemen met mevr van Eijken.

Oprichtingsvergadering

De eerste vergadering was in het voorjaar van 1965 in de stationsrestauratie van Woerden. Hiervoor was ook de v.d. Veen van het hoofdbestuur van de Padvinders uitgenodigd. Ze vonden Woerden groot genoeg om een padvindersgroep te hebben. Jaap en Brannie werden gevraagd of zij in Woerden een groep wilden beginnen. Zij hebben toen allerlei mensen in Woerden benaderd waaronder de heer Hans (of Jan?) Brak die voorzitter was van de plaatselijke VVD. Samen met Mien van Eijken en Alie van Dooren vormden zij het eerste bestuur.

Op 17 september 1965 stond een kort artikel in de Woerdense Courant dat er plannen zijn om in Woerden een padvindersgroep te starten.
1965 woerdense courant 17 september

Op 3 februari 1966 vond in het Concordia de oprichtingsvergadering plaats. Hierbij waren aanwezig: merv van Eijken en Budelman, de heren Buter, v.d. Veen, Lameris (D.C.), Van luyck, de Goederen, Landman Degenaar en v.d. Zouw.

In de Woerdense Courant van 11 februari wordt melding gemaakt van de oprichting. Ook wordt daarin een oproep gedaan voor geïnteresseerden om zich als leiding aan te melden.
1966 woerdense courant 11 februari pdf

Eerste leiding

Naar aanleiding van een stukje in de krant melde zich ook de eerste leiding waaronder Hans Verhoeven, Marina Oude Wesseling-Kools en haar man Ben. Dankzij de enthousiaste propaganda van Pater de Wit kwamen we ook in contact met Sjaak Berends. Via Jaap Landman is ook Annie Klarenbeek-Copier bij de groep gekomen. Ook Arie Verheul die al actief was bij een zeeverkenersgroep melde zich aan als leiding.

De eerste opkomst was op 23 maart 1966 in de oude VEP ‘kantine’ aan de Utrechtsestraatweg.

Installatie eerste leiding
In juni 1966 werd de eerste leiding geïnstalleerd. Hopman Landman (tevens groepsleider), Hopman Oude Wesseling en Akela Oude Wesseling. Dat vond plaats in de Pius X-school en werd gedaan door de districtsleiding.
JUNI 1966 installatie van de leiding

Op 14 oktober 1966 staat er in de Woerdense Courant een oproep voor een voorlichtingsavond over de padvinderij: 1966 woerdense courant 14 oktober pdf

Op 28 oktober 1966 ontving de groep een subsidie van f 4264  1966 woerdense courant 28 oktober