Back to Top

Category Archives: Gebouwen

Het begin 1966 – 1967

In de zomer van 1966 bij de start werd de opkomst voor de welpen gehouden in de op dat moment leegstaande kantine van voetbalvereniging VEP waar nu de Van Hogendorplaan / Utrechtsestraatweg is. Maar omdat dit erg klein was is er al direct gezocht naar een betere locatie.

Redactie: dit is denk ik de ‘officiële’ versie. Van mensen die er toen bij waren hoor ik ook dat we toen in een oude varkensschuur zaten. Wel op dezelfde locatie. Maar goed, een oude voetbalkantine kan al snel aangezien worden voor een varkensschuur (of andersom). Wel is het zo dat het veld waarop we speelden aan de Utrechtsestraatweg lag).

Het bestuur ging dus praten met burgemeester Ter Haar Romeny. Hij gaf aan dat wellicht de zolder van het Arsenaal een optie was maar dat zou nog even duren. Ook de zolder van de Pius X school werd als mogelijkheid besproken. Maar daar zaten op dat moment de Gidsen (meisjes scouting groep).

Maar met de winter voor de deur moest er snel een oplossing komen. Zo verhuisde de welpen naar de kantine van lompenhandel Brak aan de Singel. Dhr Brak was op dat moment de voorzitter van het bestuur.

De verkenners kwamen bijeen in een pakhuis van Van Dijk aan de Prins Hendrikkade naast de Jeugdhaven.

 

Bars

We hebben verschillende bars gehad in verschillende gebouwen en daarbinnen. Om het verschil te duiden hebben we ze een naam gegeven op basis van een van de meest karakteristieke kenmerken.

We zijn vooral op zoek naar interessante feiten en wetenswaardigheden.

Als je wat weet vermeld dan wel om welke bar het gaat. Ook foto, plattegronden, prijslijsten en wat meer zijn welkom.

De Pluut 1967 – 1976

Boerderij Houttuin Sluipwijk. Toen we het hele gebouw kregen was er in het voorhuis en in de deel een bar die achter waren gebleven toen de jeugdsociëteit ‘De Pluut’ vertrok . Die in het voorhuis werd gesloopt. De bar in de deel bleef lange tijd behouden omdat we de ruimte verhuurde voor feesten.  Karakteristiek voor deze bar waren de grote muurschilderingen en de grote gekleurde houten ‘kubussen’. (zie bericht onder gebouwen Houttuin – Sluipwijk)

De ‘Kist’ bar 1977 – 1983

De zogenaamd ‘Kist’ bar was de eerste ‘echte’ eigen bar en is gebouwd in 1977 in het voorhuis van de Middellandhoeve.

Het initiatief voor deze bar kwam van seniortroep van de woensdagavondverkenners.

De barruimte werd niet afgesloten maar de bar zelf met een grote klep. Ook was er toen nog geen tab en werden alleen flesje drank verkocht, althans bier. Frisdrank kwam uit grote flessen. In het begin was het Jaap die samen met wat oudere leden in de eend de drank gingen kopen. Maar wegens het ‘succes’ werd al snel contact gezocht met drankenhandel Van de Berg voor de levering.

We hadden een pick-up en platen. Het probleem was wel dat die platen vuil waren dus Jaap heeft ze in een teiltje met sop gewassen en in een afdruiprek op de kachel laten drogen. Hij was wel vergeten dat de kachel aanstond en dat de platen van vinyl waren. En kromme platen kan je niet draaien. Twee singels hebben het overleefd: If I got a Hammer van Trini Lopez en Dreadlock Holiday van 10CC. Die zijn dus letterlijk grijsgedraaid.

Bij de bouw van deze bar is een bijzonder stukje hout verwerkt namelijk een houten waterpas. Dat was nl precies het stukje dat we nodig hadden. Toen deze bar gesloopt werd kwam de waterpas weer tevoorschijn. Jaap blij want hij was dat stukje gereedschap al jaren kwijt.

In 1981 werd ook een terras gemaakt achter de boerderij. Voordat het zover was en we de tegels konden leggen moest we eerst een hoop ‘rotzooi’ opgeruimd worden. Het was namelijk een soort opslag van Jaap voor allerhande spullen.

De ‘Paarse’ bar 1983 -1985

De bar werd steeds meer een instituut binnen de groep en professioneler. In 1983 kreeg de bar een eigen ruimte aan de achterzijde van het voorhuis van de Middellandhoeve. Daar is toen ook de eerste ‘professionele’ bar gebouwd door Allen Davis.

 

De ‘Minkema’ bar 1986 -1991

Toen we naar het nieuwe gebouw  aan de Minkemalaan verhuisde werd er bij de indeling rekening gehouden met het feit dat er ook een bar moest komen.

 

De ‘Houten’ bar 1991 – 2000

In de Antoiahoeve kreeg de bar een ruimte in de oude varkensschuur. Aangezien dit een grote kale ruimte was moest deze compleet verbouwd worden. Niet alleen kwam er een bar in deze ruimte ook werd er een podium gebouwd en een eigen toiletunit.

Op 7 maart 1998 opening nieuwe bar???

Bartuin

Het mooie van deze bar was dat we ook een eigen terras en ‘bartuin’ hadden. Het probleem was echter dat de ‘tuin’ en stuk weiland was. Het bestuur (beheerders) waren echter niet welwillend om kosten te maken om het weiland tot een ‘bartuin’ te maken. Op initiatief van Wouter Snijders en Hans van Dijk is toe de eerste crowd-funding gestart om geld op te halen voor de aanleg van de bartuin. Barbezoekers konden voor 3 gulden een m2 meter bartuin kopen. In één weekend waren alle m2 verkocht. Er is toen snel een officiële ‘Overeenkomst Donateurschap Bargazon’ (ODB) gemaakt omdat iedereen direct zijn ‘eigen’ stukje tuin wilde claimen en voorzien van afrasteringen.

De overeenkomst + de namen van personen die een m2 ‘gekocht’ hebben: Overeenkomst bartuin

De ‘Betonnen’ bar 2000 – nu

Na een kleine 10 jaar was de ‘houten’ bar aan vervanging toe. Nico Smid die die werkzaam was bij een betonfabriek kwam met het voorstel om het barblad van beton te maken. Zij hadden namelijk een nieuw product ontwikkeld die hij graag bij ons wilde uitproberen.

Antoniahoeve

In 1990 valt de keuze voor een nieuw clubhuis op de Antoniahoeve aan de Kromwijkerdijk.

Een boerderij die op dat moment in bezig is van J.M. de Goey. In augustus 1990 gaat het bestuur van de groep akkoord met dit alternatief. Hoewel het qua accommodatie uitstekend is (als deze boerderij verbouwd is), is er toch wat twijfels over de ligging. De huidige locatie ligt erg centraal en goed vanuit alle wijken te bereiken. De Antoniahoeve ligt een stuk verder van de woonwijken.

Maar nu er een akkoord is wil dat nog niet zeggen dat we meteen kunnen gaan pakken.

Er hangt namelijk een aardig prijskaartje aan. De totale kosten voor de gemeente komen op zo’n 1,1 miljoen gulden. Ongeveer 450.000 voor de aanschaf en ruim 650.000 voor de verbouwing. 1990-woerdense-courant-2-augustus

We hebben een nieuw clubhuis
Begin november 1990 wordt de knoop doorgehakt en besluit de gemeente de boerderij te kopen.
1990-woerdense-courant-8-november

Vanaf dat moment is het aanpoten. Hoewel de gemeente de boerderij gekocht heeft moeten we wel zelf een hoop verbouwen. Eén manier om de aan extra inkomsten te komen is door de verkoop van een Culinaire Gids: ‘Rondje Spijsvertier’. Een boekje met tal van coupons om met korting te gaan eten. De verkoop van dit boekje zou de groep zo’n 4000 gulden opleveren. Een uitvoerig verslag over dit boekje en de verbouwing is te lezen in een artikel in de Woerdense Courant van 8 mei 1991.8 mei 1991 verbouwing Antoniahoeve

1991, zaterdag 20 juli in de vroege ochtend brand  een container en hooiberg af waar we veel bouwmateriaal hadden opgeslagen voor de verbouwing van de Antoniahoeve. De schade is ongeveer 15.000 gulden.
1991 woerdense courant 25 juli

Op 5 september 1992 wordt het nieuwe clubhuis officieel geopend door wethouder mevr Landder-Riemersma. De vijfde behuizing in 25 jaar. In eerste instantie was burgemeester Van Zwieten maar die was op het laatste moment verhinderd.

In de Woerdense Courant van 3 september wordt een korte beschouwing gegeven van de afgelopen 25 jaar en vorige clubhuizen. 1992-woerdense-courant-3-september

Opening

Het openingsfeest speelt zich af in een grote tent op het parkeerterrein. Het thema voor deze opening is ‘Vuur door de tijd heen’. De openingshandeling was het aansteken van een kampvuur. Het lukt de wethoudster zelfs om mee één lucifer het kampvuur aan te steken. Daarna werd in de vorm van een toneelstuk door de verschillende onderdelen vertolkt. Van de prehistorie waarbij de landverkenners als Neanderthalers ‘vermomd’ waren tot aan Romeinen door de welpen. De zeeverkenners het stoomtijdperk en de Esta’s het afsloten met het ontsteken van een vuur in de kampvuurkuil. Hierover wordt uitvoerig verslag gedaan in de Woerdense Courant van 10 september. In dit artikel spreekt Jaap Landman de hoop uit hier voor langere tijd te kunnen blijven zitten. Met de gemeente is een huurcontract gesloten voor 30 jaar. Ook wordt in dit artikel de ‘Jungle’ genoemd en schets Ad Bosboom de hoeveelheid werk die nog gedaan met worden. 1992-woerdense-courant-10-september

In april 1993 wordt de Jungle aangelegd.15 april 1993 aanleg jungle

Openhuis
Op zaterdag 25 maart 1995 wordt er een openhuis gehouden onder andere om nieuwe leiding te werven. Helaas is de animo hiervoor niet zo heel groot. 1995 woerdense courant 30 maart

 

Nieuwbouw Snellerpad

In december 1985 wordt de eerste paal voor nieuwbouw Snellerpad (Minkemalaan) geslagen. De gemeente heeft voor de bouw een investeringssubsidie gegeven van 250.000 gulden. Het restant, 80.000 gulden moet de groep een lening afsluiten. Ook is besloten om zoveel mogelijk zelf te doen om kosten te besparen. Alle ouders hebben een brief ontvangen waarin gevraagd wordt om hulp.

In het april (1985) nummer van de SK staat een kort verslag van het nieuwe clubhuis + een indeling van de ruimtes: 1985 clubhuis indeling boerderij snel en polanen en 1985 tekening van het nieuwe clubhuis

Naamgeving
Het nieuwe clubhuis had ook een naam nodig. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven onder de leden en leiding.
De 1e prijs met de naam ‘de Boerderij’ is gewonnen door de bemanning van de 705 (zeeverkenners). Als prijs kregen ze 5 stoffers met ‘705’erop.
De 2e prijs met de naam ‘Schweitsertulp’ is gewonnen door Chiel en Koen Borsboom.

Het enige wat overigens aan een boerderij deed denken was de hooibergkap. Die was authentiek want die verhuisde per kraancombinatie van de Houttuinlaan naar de nieuwe boerderij wat een hele belevenis was.
Opening
Zaterdag 24 mei 1986 is de opening door mevr van Doorn (een van de initiatiefnemer voor de oprichting van de groep). Er was een poort / hek gepionierd die door de openingshandeling openzwaaide en er werden ballonnen opgelaten.
1986 woerdense courant 29 mei

Maar hoewel het nieuwe clubhuis geopend is, is het nog niet helemaal klaar, vooral het buitenterrein moet nog gedaan worden. Dat is een ‘knollenveld’ en willen we eigenlijk betegelen. Maar dat is best een grote, en dure, klus. Ook de binnenruimtes moeten nog gemaakt worden. Ook moet de hooiberg van de Middellandhoeve nog ‘verhuisd’ worden.

Voor deze verbouwing, en vooral voor het ophogen van het terrein, zijn een aantal bedragen afgegeven aan de gemeente. Een bedrag van 12.000 gulden en een bedrag van 20.000. Op een of andere manier is in het gemeentebesluit alleen het bedrag van 12.000 meegenomen. Toen het bedrag van 20.000 boven tafel kwam ontstond er weer een hele discussie in de gemeenteraad. Dit heeft voor aardig wat discussie gezorgd (en media aandacht. 1990-woerdense-courant-8-november  1986-woerdense-courant-21-augustus

In september van 1986 werd er met de gemeente een overeenstemming bereikt. Uiteindelijk heeft de groep 22.000 gekregen. De uiteindelijke kosten waren nl 44.000 voor het ophogen van twee terreinen. Maar de gemeente was uitgegaan van een speelveld. 4 september 1986 kosten ophogen terrein

Maar dat zou kleingeld blijken als een aantal jaren later de groep weer moet verhuizen.

In editie SK van april 1988 wordt een oproep gedaan voor de actie ‘ouderlening’. Voor het egaliseren en draineren van het grasveld is geld nodig. Daarom wordt er een beroep gedaan op de ouders en vrienden van de groep een of meerdere certificaten te kopen van f 25,- per stuk. De looptijd van deze renteloze ‘obligatie’ is maximaal 5 jaar.

In het voorjaar van 1989, zo’n 4 jaar na de opening, is het op de ‘boerderij’ een bedrijvigheid als vanouds. Naast de hooiberg is een ‘aanbouw’ gemaakt en ook op andere plekken is, op onze eigen creatieve wijze aanpassingen gedaan. Deze ‘creativiteit’ is zelfs aanleiding geweest voor vragen in de gemeenteraad. Bepaalde raadsleden waren de mening dat er op die ‘verenigingsstrook’ een barrakkenbuurt ontstond. Niet alleen wij hadden wat ‘aanvulling’ gedaan ook de DS club had een grote container naast het gebouw staan.1989-woerdense-courant-23-maart

Ook de de Rijn en Gouwe van 31 mei staat een artikel over dat we weer verhuizen moeten: 1989 R&G art over nieuwe clubhuis

Maar, zoals vaak staat zo’n opmerking niet op zichzelf. De gemeente heeft nl andere plannen voor die strook langs het spoor. De centrale ligging zo tussen snelweg en station is natuurlijk een ideale plek voor kantoren. Er is namelijk interesse om daar een groot Bouw Informatie en Congres Centrum neer te zetten. Dus moet er een alternatief voor de Albert Schweitzergroep komen.

Weer verhuizen
Zijn we net een beetje op orde moeten we weer verhuizen. Maar deze keer hebben we wel een ‘troef’ in handen. Via een advocaat van Scouting Nederland wordt bedongen dat we bij een gedwongen vertrek minimaal een gelijkwaardig onderkomen moet worden aangeboden.

In het voorjaar van 1990 is er voor het eerst sprake van een boerderij aan de Kromwijkerdijk. Voor ons als groep een schikte optie maar voor de gemeente erg duur. 1990 28 maart art R&G aankoop boerderij scouts

zie verder ook het artikel in de Woerdense Courant: 1990 woerdense courant 27 september

Kort na de verhuizing gaat de Minkemaboerderij in vlammen op.1991-krantenartikel-22-januari

 

Middellandhoeve

In 1976 verhuisde we naar de Middellandhoeve aan de Houttuinlaan. Deze boerderij moest wel eerst helemaal ‘verbouwd’ worden. Zo was bijvoorbeeld de deel nog gewoon een stal inclusie betonnen voederbaken en mestgeul. Dit moest omgebouwd worden tot centrale ruimte. Ook moest het dak gerepareerd worden en de vloer boven de deel die grotendeels verrot waren. Ook moest er verwarming komen. De paardenstal werd gesloopt zodat hier de boten konden komen voor de winter. Dit werk werd vooral door de leden en de ouders gedaan.

De gemeente is ons wel goed tegemoet gekomen. Zij zorgden ervoor dat het rieten dak van de boerderij en de hooiberg gerestaureerd werden, alle ramen geschilderd en zorgden ze voor de centrale verwarming.

Het huurcontract wat getekend wordt is voor 3 jaar dat elke keer met 2 jaar verlengd kan worden.

Scouting was trouwens niet de enige groep in deze boerderij. De jeugdvereniging Youth for Christ betrekt de zolder van het voorhuis. Later komen ook de Watervrienden als onderverhuurder er bij.

Bandjes
In de ‘schuur’ naast de boerderij komt de botenloods. Maar ook is er ruimte gemaakt voor een oefenruimte voor een drietal bands waaronder ‘Future Tense’.
Een lid van een van de bandjes bedankte Jaap eens voor de nette entourage. Zo kom hij tenminste zijn vriendinnetjes ontvangen.

‘Illegale’ dakkapel
De schuurzolder, boven de werkplaats was de opkomstruimte van de zeeverkenners. Het was wat benauwd, dus Hans Nederend en Evert Dijkstra wilden een dakkapel bouwen. Jaap is aan de toenmalige wethouder gaan vragen of dat mocht, en het was géén probleem.  Eenmaal begonnen kwam er een boos telefoontje van het stadhuis: er was geen vergunning voor deze bouw! Waarop Jaap heeft gezegd “jullie wethouder heeft gezegd bouw maar”. En de dakkapel mocht blijven.

Opening
Op 30 september 1978 is de officiële opening door burgemeester J. Bos. De opening had ‘spectaculair’ moeten worden. Honderden lakens, in stroken aan elkaar genaaid, zouden een wand van lakens vormen en de boerderijk bedekken. Met één klap zou de burgemeester het nieuwe clubhuis onthullen. Helaas werkte het weer niet mee die zaterdag. Zware regenbuien maakte de lakens loodzwaar en harde wind verhinderde het ophangen daarvan.

Voorafgaand aan de opening verschijnen er een aantal artikelen in de krant.
R&G artikel nav de opening Middelandhoeve
1978 woerdense courant 28 september

Een uitvoerig artikel naar aanleiding van de opening:
R&G 2 oktober 1978
1978-woerdense-courant-5-oktober

Boerderijdieren
Lees alles over de boerderijdieren waaronder het schaap Bertus (rubriek algemeen, wetenswaardigheden)

Weer verhuizen
In 1983 wordt duidelijk dat we waarschijnlijk weer moeten verhuizen. De boerderij aan de Houttuinlaan moet wijken voor de verdere uitbreiding van het bedrijventerrein Middelland.

In juli 1984 staat er een groot artikel in de Woerdense Courant in de vorm van een interview met een aantal bestuursleden van de groep over de verhuisplannen. 1984-woerdense-courant-19-juli

April 1985 is er een akkoord dat Accountantskantoor Wallast kan gaan bouwen. Het nieuwe kantoorpand komt deels op het terrein van de groep. Dit heeft tot gevolg dat de hooiberg, waar op dat moment de boten van de zeeverkenners liggen, komt te verdwijnen en er een andere ‘oprit’ komt. Op dat moment is het al bekend dat we naar een nieuwe accommodatie in Snel en Polanen gaat.

Hoewel de bouw van het nieuwe clubhuis nog niet begonnen is wordt in augustus 1985 al gestart met de verhuizing. Zo wordt de hooiberg alvast afgebroken omdat die plaats moet gaan maken voor het kantoor van Wallast.
1985-woerdense-courant-4-april
1985-woerdense-courant-1-augustus

Het zal wel wennen worden in die nieuwbouw qua (speel)ruimte. Enerzijds omdat we nu veel terrein hebben en bijvoorbeeld geen buren. In de nieuwe accommodatie zal dat wel zo zijn. Ook is de ruimte kleiner 360 m2  terwijl de Middellandhoeve 600 m2 is. In de Middellandhoeve hebben we 10 kamers (inclusief 4 oefenruimtes en een bar). twee speelruimtes, een zolder en een hooiberg. In het nieuwe gebouw zal dat een stuk minder zijn.

Houttuinlaan 1967 – 1976

1971 krantenfoto boerderij Houttuin Sluipwijk n 1971

Houttuinlaan 1967 – 1976

Vanaf 1967 konden zowel de welpen als verkenners terecht op zolder van de boerderij Houttuin-Sluipwijk aan de Linschotenweg. Je moest met een trap omhoog waarbij je een luik open moest doen. Was iedereen boven dan moest het luik dicht om te zorgen dan niemand naar beneden kukelde.

De rest van het gebouw werd gebruikt voor door de jongeresociëteit de ‘Pluut’.

Deze boerderij moest wel eerst opgeknapt worden. Een van de dingen die gedaan is zijn een groot aantal muurschilderingen gemaakt op onder andere de deel. Hier hebben ook jonge leden van de groep aan meegewerkt onder de leiding van de Woerdense kunstenaar Jan Vermaat. Deze heeft in de boerderij een atelier. Over de werkzaamheden en jongens die meegeholpen hebben aan deze muurschilderingen wordt uitvoering verslag gedaan in de Woerdense Courant van 20 juli 1967.
Ook wordt er in dit artikel melding gemaakt van een financiële schenking van een particulier van 100 gulden als bijdrage in de verbouwing.
1967 woerdense courant 20 juli

Vraag: heeft iemand nog foto’s van de muurschilderingen?

Opening
1967 woerdense courant 5 oktober

Op zaterdag 14 oktober om 14.00 uur is het ons eerste echte clubhuis officiële opening door burgemeester B.H.G ter Haar Romeny. Dat werd gedaan door met een bijl een touw door te hakken waarna een bord met de naam Albert Schweitzergroep naar beneden kwam. Vanuit het district Utrecht was de heer Van der Veen gekomen die de groep een portret van Baden Powell gaf.
Maar dat wil nog niet zeggen dat de wachtlijst voor de welpen hiermee is opgelost. De welpen hebben 37 leden maar pas als er meer leiding is kan de groep gesplitst worden.
14 oktober 1967 opening clubhuis Houtuin Sluipwijk

Open huis
Een jeugdsociëteit en een padvindersgroep in één gebouw zorgt voor de nodige ‘levendigheid’ in de buurt. Wat teveel blijkbaar. Daarom  werd op 12 maart een ‘open huis’ gehouden voor de buurtbewoners (en de Politie). In het artikel dat een week later in de Woerdense Courant verscheen wordt niet alleen deze avond beschreven. Ook wordt melding gemaakt over dat wij als groep geen gebruik meer kunnen maken van de gemeenschappelijke keuken. Die ruimte is namelijk een kantoor geworden.
1970 woerdense courant 19 maart

Geen huur betalen?
Geld is en blijft een heikel punt binnen de groep. Dat ontgaat een aantal Gemeentenraadsleden ook niet. Er wordt zelfs gepleit om geen huur te heffen voor het gebruik van de zolder van Houttuin Sluipwijk. Lees hierover een uitvoerig verslag in de Woerdense Courant van 2 april 1970.
1970 woerdense courant 2 april pag 2

Een echt clubhuis
In zomer 1972 kregen we het gehele gebouw toen de jeugdsoos ‘de Pluut’ vertrok. Er moest wel flink verbouwd worden om het geschikt te maken voor de verschillende groepsonderdelen. Het enige wat lange tijd intakt is gebleven is de grote bar op de deel. Deze ruimte werd o.a. gebruikt voor de verhuur.

De welpen bleven op de zolder. De verkenners kregen de deel en de net opgerichte zeeverkenners het voorhuis (ook wel bekend als het ‘Praatcafe’ en de ‘Theetuin’.

Vanaf het moment dat wij het hele gebouw kregen brak ook een onzekere periode aan omdat er binnen de Gemeenteraad discussie was over de bestemming voor deze boerderij. Het was dus lastig om investeringen te doen. De gemeente wilde hier geen geld in stoppen en de groep had ook geen grote financiële middelen.

Opties nieuwe locaties
In 1973 werd hier regelmatig in de Gemeenteraad over gesproken. Verschillende opties kwamen aan de orde zoals de zolder van het Arsenaal of het Pensionaat aan de haven. De groep zelf had ook z’n voorkeur.
De groep heeft zelf een verzoek gedaan of wij niet naar de Brediushoeve konden verhuizen.
1971 woerdense courant 25 februari

Opknapbeurt 
Hoewel het niet zeker is hoelang we nog in het clubhuis kunnen blijven wordt er eind 1973 toch besloten om de boerderij een flinke opknapbeurt te geven. 1973 woerdense courant 18 oktober

Het Arsenaal is van de baan. 1973 woerdense courant 13 december

We gaan verhuizen
In mei 1975 werd er in de Gemeenteraad gesproken over alternatieven. De bezwaren tegen het nog langer verhuren van de boerderij worden groter. Dit kan je onder ander opmaken uit het artikel in de Woerdense Courant van 15 mei waarin verlag hierover gedaan wordt: 1975-woerdense-courant-15-mei

Een optie was om scouting onder te brengen in een van de houten verenigingsgebouwen aan de Singel. Ook is met de groep gesproken over de boerderij Kromwijk 3 (waar nu het sportcomplex Waardsedijk is). Dit is echter door de het bestuur afgewezen omdat de ligging daarvan zeer ongunstig is voor de Zeeverkennersboten. Voor september moet er duidelijkheid zijn.

In november 1975 was er nog steeds geen beslissing over wat er met Houttuin Sluipwijk moet gebeuren. Wel zijn er verschillende gegadigden met plannen gekomen voor het terrein waaronder een bowlingbaan of restaurant.
1975-woerdense-courant-20-november